Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-574/08. sz., Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság ügyben 2012. november 7-én hozott ítélete ellen Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin által 2013. január 10-én benyújtott fellebbezés

(C-12/13. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (képviselők: A. Arnaud és P.-O Koubi-Flotte avocats)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

A fellebbezők kérelmei

a Bíróság helyezze hatályon kívül a T-574/08. sz. ügyben 2012. november 7-én hozott ítéletet.

az Uniót kötelezze az alábbi összegek számukra történő megfizetésére:

a GERARD LUC III és IV hajóik érdekében együttesen eljáró Gérard Buono (l. számú fellebbező) és Jean Luc Buono (2. számú fellebbező) számára 1 523 588,94 eurót

a ROGER CHRISTIAN IV hajó érdekében eljáró Roger Del Ponte (3. számú fellebbező) számára 1 068 600 eurót

az ANNE ANTOINE II hajó érdekében eljáró Serge Antoine Di Rocco (4. számú fellebbező) számára 1 094 800 eurót

a VILLE D'ARZEW II hajó érdekében eljáró Jean Gérald Lubrano (5. számú fellebbező) számára 855 628,20 eurót

a GERALD JEAN III és IV hajók érdekében együttesen eljáró Jean Lubrano (6. számú fellebbező) és Jean Lucien Lubrano (7. számú fellebbező) számára 1 523 588,94 eurót

az ERIC MARIN hajójuk érdekében együttesen eljáró Fabrice Marin (8. számú fellebbező) és Robert Marin (9. számú fellebbező) számára 865 784,59 eurót

másodlagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy az a Bíróság által nyújtott megoldások alapján újból határozzon az ügyben.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők a fellebbezésük alátámasztása érdekében három jogalapra hivatkoznak.

Elsősorban a fellebbezők azt róják fel a Törvényszéknek, hogy a jogellenes aktusért való szerződésen kívüli felelősség fennállására alapított jogalap keretében tévesen minősítette a bekövetkezett káraikat.

Másodsorban a fellebbezők azt állítják, hogy a Törvényszék, mivel nem helyesen értékelte az egyes fellebbezők külön-külön bekövetkezett kárait, megsértette az uniós jog által biztosított alapvető jogokat.

Harmadsorban és másodlagos jelleggel a fellebbezők azt róják fel a Törvényszéknek, hogy a tagállamok jogrendjében közös, általános elvek alapján nem ismerte el jogszerű aktusért való szerződésen kívüli felelősséget.

____________