Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2012. gada 7. novembra spriedumu lietā T-574/08 Syndicat des thoniers méditerranéens u.c./Komisija 2013. gada 10. janvārī iesniedza Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin

(lieta C-12/13 P)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (pārstāvji - A. Arnaud un P.-O. Koubi-Flotte, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

atcelt 2012. gada 7. novembra spriedumu lietā T-574/08;

piespriest Savienībai samaksāt šādas summas:

-     Gérard Buono (prasītājs Nr. 1) un Jean-Luc Buono (prasītājs Nr. 2), kuri kopīgi rīkojas savu kuģu GERARD LUC III un IV vārdā, EUR 1 523 588,94;

-     Roger Del Ponte (prasītājs Nr. 3), kurš rīkojas kuģa ROGER CHRISTIAN IV vārdā, EUR 1 068 600;

-     Serge Antoine Di Rocco (prasītājs Nr. 4), kurš rīkojas kuģa ANNE ANTOINE II vārdā, EUR 1 094 800;

-     Jean Gérald Lubrano (prasītājs Nr. 5), kurš rīkojas kuģa VILLE D'ARZEW II vārdā, EUR 855 628,20;

-     Jean Lubrano (prasītājs Nr. 6) un Jean Lucien Lubrano (prasītājs Nr. 7), kuri kopīgi rīkojas kuģu GERALD JEAN III un IV vārdā, EUR 1 523 588,94;

-     Fabrice Marin (prasītājs Nr. 8) un Robert Marin (prasītājs Nr. 9), kuri kopīgi rīkojas kuģa ERIC MARIN vārdā, EUR 865 784,59,

-    pakārtoti, nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā atkārtoti lemtu, pamatojoties uz Tiesas piedāvātajiem risinājumiem.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības prasības pamatojumam tās iesniedzēji izvirza trīs pamatus.

Pirmkārt, apelācijas sūdzības iesniedzēji norāda, ka Vispārējā tiesa, izskatot pamatu sakarā ar ārpuslīgumisko atbildību par prettiesisku darbību, ir ņēmusi vērā kļūdainu viņu ciesto zaudējumu aplēsi.

Otrkārt, apelācijas sūdzības iesniedzēji uzskata, ka Vispārējā tiesa, neveicot pareizu katra apelācijas sūdzības iesniedzēja individuāli ciesto zaudējumu novērtējumu, ir pārkāpusi Savienības tiesību aktos paredzētās pamattiesības.

Treškārt un pakārtoti, apelācijas sūdzības iesniedzēji pārmet Vispārējai tiesai, ka tā, pamatojoties uz dalībvalstu tiesībām kopējiem vispārējiem principiem, nav atzinusi tiesisku ārpuslīgumisku atbildību.

____________