Language of document :

Recurs introdus la 10 ianuarie 2013 de Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) pronunțată la 7 noiembrie 2012 în cauza T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens și alții/Comisia

(Cauza C-12/13 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurenți: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (reprezentanți: A. Arnaud și P.-O. Koubi-Flotte, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Concluziile

anularea Hotărârii din 7 noiembrie 2012 în cauza T-574/08;

obligarea Uniunii la plata următoarelor sume:

pentru domnul Gérard Buono (recurentul nr. l) și pentru domnul Jean Luc Buono (recurentul nr. 2), acționând împreună pentru navele lor GERARD LUC III și IV, se solicită suma de 1 523 588,94 euro;

pentru domnul Roger Del Ponte (recurentul nr. 3), acționând pentru nava ROGER CHRISTIAN IV, se solicită suma de 1 068 600 euro;

pentru domnul Serge Antoine Di Rocco (recurentul nr. 4), acționând pentru nava ANNE ANTOINE II, se solicită suma de 1 094 800 euro;

pentru domnul Jean Gérald Lubrano (recurentul nr. 5), acționând pentru nava VILLE D'ARZEW II, se solicită suma de 855 628,20 euro;

pentru domnul Jean Lubrano (recurentul nr. 6) și pentru domnul Jean Lucien Lubrano (recurentul nr. 7), acționând împreună pentru navele lor GERALD JEAN III și IV, se solicită suma de 1 523 588,94 euro;

pentru domnul Fabrice Marin (recurentul nr. 8) și pentru domnul Robert Marin (recurentul nr. 9), acționând împreună pentru nava lor ERIC MARIN, se solicită suma de 865 784,59 euro;

în subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal în temeiul soluțiilor pronunțate de Curte.

Motivele și principalele argumente

Recurenții invocă trei motive în susținerea recursului.

În primul rând, recurenții reproșează Tribunalului că a reținut o calificare eronată a prejudiciului suferit de aceștia în cadrul motivului privind existența unei răspunderi extracontractuale pentru acte ilicite.

În al doilea rând, recurenții susțin că Tribunalul, întrucât nu a apreciat corect prejudiciul suferit individual de fiecare dintre recurenți, a adus atingere drepturilor fundamentale garantate prin dreptul Uniunii.

În al treilea rând și în subsidiar, recurenții reproșează Tribunalului că nu a recunoscut, în temeiul principiilor generale comune sistemelor de drept ale statelor membre, o răspundere extracontractuală licită.

____________