Language of document :

Pritožba, ki so jo Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin vložili 10. januarja 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 7. novembra 2012 v zadevi T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens in drugi proti Komisiji

(Zadeva C-12/13 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožniki: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (zastopnika: A. Arnaud in P.-O. Koubi-Flotte, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Predlogi

Sodba z dne 7. novembra 2012 v zadevi T-574/08 naj se razveljavi;

Uniji naj se naloži izplačilo spodaj navedenih zneskov:

za Gérarda Buona (pritožnik št. l) in Jean-Luca Buona (pritožnik št. 2), glede njunih plovil GERARD LUC III in IV, se zahteva znesek 1.523.588,94 EUR

za Rogerja Del Ponte (pritožnik št. 3), glede plovila ROGER CHRISTIAN IV, se zahteva znesek 1.068.600 EUR

za Sergea Antoina Di Rocco (pritožnik št. 4), glede plovila ANNE ANTOINE II, se zahteva znesek 1 094 800 EUR

za Jeana Géralda Lubrana (pritožnik št. 5), glede plovila VILLE D'ARZEW II, se zahteva znesek 855.628,20 EUR

za Jeana Lubrana (pritožnik št. 6) in Jeana Luciena Lubrana (pritožnik št.°7), glede njunih plovil GERALD JEAN III in IV, se zahteva znesek 1.523 588,94 EUR

za Fabricea Marina (pritožnik št. 8) in Roberta Marina (pritožnik št. 9), glede njunega plovila ERIC MARIN, se zahteva znesek 865.784,59 EUR

podredno, zadeva naj se vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču, da to razsodi ob upoštevanju rešitev, ki jih je podalo Sodišče.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki navajajo tri pritožbene razloge:

Prvič, pritožniki Splošnemu sodišču očitajo, da je napačno opredelila škodo, ki jim je nastala, v okviru tožbenega razloga v zvezi z obstojem nepogodbene odgovornosti za nezakonit akt.

Drugič, pritožniki zatrjujejo, da je Splošno sodišče s tem, da ni pravilno presodilo škode, ki je nastala vsakemu od pritožnikov, kršilo temeljne pravice, ki jih zagotavlja pravo Unije.

Tretjič in podredno, pritožniki Splošnemu sodišču očitajo, da ni ugotovilo nepogodbene odgovornosti za zakonit akt na podlagi splošnih načel, ki so skupna pravnim redom držav članic.

____________