Language of document :

13. detsembril 2012 esitatu

(kohtuasi F-152/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus enne teenistuse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta uute üldiste rakendussätete alusel.Hageja nõudedtühistada 26. märtsi 2012. aasta otsus enne komisjoni teenistuse asumist hageja omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõikele 2;vajadusel tühistada otsus jätta rahuldamata hageja 3. septembri 2012. aasta kaebus otsuse peale, millega määrati kindlaks enne hageja teenistusse asumist omandatud pensiõiguste staa

Hageja nõuded

tühistada 26. märtsi 2012. aasta otsus enne komisjoni teenistuse asumist hageja omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõikele 2;vajadusel tühistada otsus jätta rahuldamata hageja 3. septembri 2012. aasta kaebus otsuse peale, millega määrati kindlaks enne hageja teenistusse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa Euroopa Liidu pensioniskeemis;mõista kohtukulud välja komisjonilt.