Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 13. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-152/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par to pensijas tiesību aprēķinu saskaņā ar jaunajiem VĪN, kuras iegūtas pirms stāšanās amatā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 26. marta lēmumu aprēķināt prasītāja pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās amatā Komisijā, atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam;ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu noraidīt viņa 2012. gada 3. septembra sūdzību, kas vērsta pret lēmumu, ar kuru noteiktas šīs pensijas tiesības, kas iegūtas pirms viņa stāšanās amatā Savienības pensiju sistēmas ietvaros;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.