Language of document :

Beroep ingesteld op 13 december 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-152/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de extra vóór indiensttreding verworven pensioenrechten te berekenen op basis van de nieuwe AUB

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 26 maart 2012 om de extra pensioenrechten die verzoeker vóór zijn indiensttreding bij de Commissie heeft verworven te berekenen krachtens artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht van 3 september 2012 tegen het besluit betreffende de meetelling van de vóór indiensttreding verworven pensioenrechten in de pensioenregeling van de Unie;

verwijzing van de Commissie in de kosten.