Language of document :

Acțiune introdusă la 13 decembrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-152/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu pe baza noilor DGA.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 26 martie 2012 de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut;în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației sale din 3 septembrie 2012 îndreptate împotriva deciziei de stabilire a sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu în sistemul de pensii al Uniunii;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.