Language of document :

Tožba, vložena 13. decembra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-152/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi novih splošnih določb za izvajanje.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba z dne 26. marca 2012, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela tožeče stranke pri Komisiji, opravi na podlagi člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom,;po potrebi naj se za nično razglasi odločba, s katero je bil zavrnjen njen ugovor z dne 3. septembra 2012 zoper odločbo o uvrstitvi bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, v pokojninski sistem Unije;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.