Language of document :

Talan väckt den 13 december 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-152/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att beräkna de pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstetillträdet enligt de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 26 mars 2012 om fastställande av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat före tillträdet av sin tjänst vid kommissionen i enlighet med artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna,

i den mån det behövs, ogiltigförklara beslutet av den 3 september 2012 om avslag på sökandens klagomål riktat mot beslutet om fastställande av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat före tjänstetillträdet för överföring till unionens pensionssystem, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.