Language of document :

Acțiune introdusă la 26 octombrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-126/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Boury, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea răspunsului la reclamația prin care reclamantul a solicitat, în primul rând, recunoașterea de către Comisie a faptului că numai anumite documente care figurau în dosarul său administrativ personal puteau fi transmise judecătorului de instrucție de la Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles) și, în al doilea rând, constatarea nelegalității disimulării față de tribunalul menționat a deciziei din 2 februarie 2001

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Tribunalului, în special:

anularea răspunsului AIPN din 24 august 2012 la reclamația nr. R/367/12;

recunoașterea nelegalității disimulării față de justiția belgiană a veritabilului său dosar administrativ personal, precum și a deciziei AIPN din 2 februarie 2001 și a tuturor pieselor aferente, documente care au fost solicitate Comisiei de către justiția penală belgiană;recunoașterea nelegalității transmiterii către Tribunalul din Bruxelles a documentelor confidențiale prezentate fără niciun control de legalitate și la limita normelor statutare în cadrul fostei unități ADMIN B9, însărcinată cu ancheta administrativă inițiată la 2 februarie 2001 de către AIPN, cu încălcarea normelor statutare;recunoașterea nelegalității intervenției în instrumentarea plângerii sale introduse la Tribunal de Bruxelles și cu scopul de a-i aduce prejudiciu de către agenți ai Comisiei care nu aveau nici împuternicirea, nici competențele necesare;recunoașterea faptului că pe întregul parcurs al acestei cauze a fost, atât el însuși, cât și familia sa, victima unor încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului și că a suferit grave preju

dicii pe plan profesional, moral și material, greu de reparat și că, prin urmare, are dreptul de a obține repararea acestor prejudicii.