Language of document :

Tožba, vložena 26. oktobra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-126/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Boury, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odgovora na pritožbo, s katero je tožeča stranka zahtevala, prvič, naj Komisija prizna, da bi lahko bili samo nekateri dokumenti iz njenega osebnega spisa posredovani preiskovalnemu sodniku pri Tribunal de première instance de Bruxelles in drugič, naj se ugotovi, da je bil navedenemu sodišču nezakonito prikrit sklep z dne 2. februarja 2001.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Splošnemu sodišču zlasti predlaga, naj:

odgovor OPI z dne 24. avgusta 2012 na pritožbo št. R/367/12 razglasi za ničen;

ugotovi, so bili belgijskim pravosodnim organom nezakonito prikriti njen pravi osebni spis, sklep OPI z dne 2. februarja 2001 in vsi

di česar je upravičena do odškodnine za povračilo te škode.