Language of document :

Žaloba podaná dne 18. prosince 2012 – ZZ v. ESVČ

(Věc F-154/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Parrat, advokát)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost

Předmět a popis sporu

Částečné zrušení rozhodnutí stanovícího léta služby ve třídě žalobce ke dni 16. listopadu 2011 při jeho jmenování na místo ve funkční skupině administrátorů, poté, co byl certifikován.

Návrhová žádání žalobce

zrušit část rozhodnutí ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění léta služby ve třídě žalobce a stanoví se ke dni 16. listopadu 2011 namísto 1. ledna 2011;uložit ESVČ náhradu nákladů řízení.