Language of document :

18. detsembril 2012 esitatud hagi

(kohtuasi F-154/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Parrat)

Kostja: Euroopa välisteenistus

Hagi ese ja sisu

Otsuse, millega pärast sertifitseerimist määratakse hageja nimetamisel administraatorite tegevusüksusesse kuuluvale ametikohale tema teenistusstaaži alguseks palgaastmes 16. november 2011, osaline tühistamine.Hageja nõudedtühistada 23. jaanuari 2012. aasta otsus selles osas, millega muudetakse hageja teenistusstaaži algust palgaastmes ja määratakse selleks 1. jaanuari 2011. aasta asemel 16. november 2011;mõista kohtukulud vä

uuluvale ameti

kohale tema teenistusstaaži alguseks palgaastmes 16. november 2011, osaline tühistamine.Hageja nõudedtühistada 23. jaanuari 2012. aasta otsus selles osas, millega muudetakse hageja teenistusstaaži algust palgaastmes ja määratakse selleks 1. jaanuari 2011. aasta asemel 16. november 2011;mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.