Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 18. decembrī – ZZ/EĀDD

(lieta F-154/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – F. Parrat, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība daļēji atcelt lēmumu, ar kuru par prasītāja pakāpes piešķiršanas datumu tika noteikts 2011. gada 16. novembris, viņu pēc sertifikācijas ieceļot administratoru funkciju grupas amatā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 23. janvāra lēmumu daļā, kurā ir mainīts datums, kopš kura prasītājam ir piešķirama pakāpe, nosakot, ka tas ir 2011. gada 16. novembris, nevis 2011. gada 1. janvāris;piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.