Language of document :

Beroep ingesteld op 18 december 2012 – ZZ / EDEO

(Zaak F-154/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: F. Parrat, advocaat)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden

Voorwerp en beschrijving van het geding

Gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit om verzoekers diensttijd in de rang bij zijn aanstelling in een ambt van de functiegroep administrateurs, na te zijn gecertificeerd, vast te stellen op 16 november 2011

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het gedeelte van het besluit van 23 januari 2012 waarbij verzoekers diensttijd in de rang is gewijzigd en is vastgesteld op 16 november 2011 in plaats van 1 januari 2011;

verwijzing van EDEO in de kosten.