Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 28. januar 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-100/12)

(Personalesag – artikel 34, stk. 1, i procesreglementet – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen og underskrevet ved hjælp af et stempel, som gengav en advokats underskrift eller ved hjælp af en anden gengivelsesmetode – sagen anlagt for sent – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på at udbetale sagsøgeren en erstatning på grund af det tab, han angiveligt har lidt som følge af forsinkelsen i proceduren vedrørende hans pensionering i henhold til vedtægtens artikel 53 og som følge af den manglende afgørelse vedrørende den eventuelle erhvervsmæssige oprindelse af den sygdom, som ligger til grund for hans pensionering.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger.