Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 28.1.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-100/12)

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohta – Telekopiona kanteen nostamiselle varatussa määräajassa nostettu kanne, joka on allekirjoitettu leimalla, jossa on asianajajan allekirjoitus, tai muulla merkinnällä – Myöhässä nostettu kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla kieltäydytään maksamasta kantajalle korvausta vahingosta, joka tälle on aiheutunut siitä, että hänen osaltaan henkilöstösääntöjen 53 artiklan perusteella aloitettu eläkkeelle siirtämistä koskeva menettely on viivästynyt, ja siitä, ettei päätöstä hänen eläkkeelle siirtämisensä taustalla olevan sairauden mahdollisesta toteamisesta ammattitaudiksi ole tehty

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.