Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 28-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-100/12. sz. ügy)

(Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben megtagadta a felperest az állítólag a személyzeti szabályzat 53. cikke alapján történő nyugdíjazására vonatkozó eljárás késedelme és a nyugdíjazására indokot adó megbetegedés esetleges foglalkozási eredetére vonatkozó határozat hiánya miatt ért kár megtérítését.A végzés rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.