Language of document :

Kanne 7.12.2012 – ZZ v. EMCDDA

(Asia F-148/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla vahvistetaan kantajan arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.–31.12.2011, kumoaminen.

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen on kumottava 9.3.2012 tehty päätös, jolla vahvistetaan vuoden 2012 arviointikertomus, joka kattaa ajanjakson 1.1.–31.12.2011.

Siltä osin kuin se on tarpeen sopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 26.10.2012 tekemä implisiittinen päätös, jolla kantajan valitus, jolla vaadittiin hänen vuoden 2012 arviointikertomuksensa muuttamista, hylättiin, on kumottava.

EMCDDA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.