Language of document :

Talan väckt den 7 december 2012 – ZZ mot ECNN

(Mål F-148/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet med upprättande av sökandens betygsrapport för perioden 1 januari till 31 december 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska:

Ogiltigförklara beslutet av den 9 mars 2012 om upprättande av 2012 års betygsrapport för sökanden vilken omfattar perioden 1 januari till 31 december 2011.

I erforderlig utsträckning, ogiltigförklara det tysta beslut av den 26 oktober 2012 som fattades av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal att avslå sökandens klagomål med yrkande om att 2012 års betygsrapport skulle omprövas.

förplikta ECNN att ersätta rättegångskostnaderna.