Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhej komory) z 23. januára 2013 – Katrakasas/Komisia

(vec F-24/11)1

(Verejná služba – Interné výberové konanie COM/INT/OLAF/09/AD8 – Boj proti podvodom – Preskúmanie rozhodnutia o pripustení k ústnej skúške – Preskúmanie rozhodnutia o nezapísaní do zoznamu úspešných uchádzačov – Námietka nezákonnosti oznámenia o výberovom konaní – Podmienky vzdelania a odbornej praxe – Pravidlo anonymity – Porušenie článku 31 služobného poriadku – Zneužitie právomoci – Predmet písomnej skúšky uprednostňujúci jednu skupinu uchádzačov – Správanie člena výberovej komisie počas ústnej skúšky)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nicolas Katrakasas (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Eggers a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia, neskôr B. Eggers, splnomocnený zástupca)Predmet veciVerejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie nezapísať žalobcu na zoznam uchádzačov vhodných na prijatie v rámci výberového konania COM/INT/OLAF/09/AD8Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    N. Katrakasas znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.