Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 23 januari 2013 – Katrakasas mot kommissionen

(Mål F-24/11)(1 )

(Personalmål – Interna uttagningsproven COM/INT/OLAF/09/AD 8 och COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Bedrägeribekämpning – Omprövning av beslutet om vilka sökande ska kallas till det muntliga uttagningsprovet – Omprövning av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Invändning om att meddelandet om uttagningsprov är rättsstridigt – Villkor avseende examensbevis och yrkeserfarenhet – Anonymitetsregeln – Åsidosättande av artikel 31 i tjänsteföreskrifterna – Maktmissbruk – Ämnesval i det skriftliga uttagningsprovet som favoriserar en kategori av sökande – Fråga hur en medlem av uttagningskommittén betett sig under det muntliga uttagningsprovet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicolas Katrakasas (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis B. Eggers och P. Pecho, därefter B. Eggers)

Saken

Personalmål – Yrkande om ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprovet COM/INT/OLAF/09/AD8

Domslut

Talan ogillas.

Nicolas Katrakasas ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 152, 21.5.2011. s. 33.