Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. ledna 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-95/12)

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 jednacího řádu – Žaloba podaná telefaxem ve lhůtě pro podání žaloby a podepsaná razítkem reprodukujícím podpis advokáta nebo jiným způsobem reprodukce – Zmeškání lhůty pro podání žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí o provádění srážek z invalidního důchodu žalobce za účelem vymožení částky ve výši 3000 eur vyplacené žalobci z titulu výkonu rozsudku Soudu pro veřejnou službu, který byl následně zrušen Tribunálem Evropské unie. Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.