Language of document :

Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 28. janvāra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-95/12)

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. punkts – Pa telefaksu prasības celšanas termiņā iesniegts prasības pieteikums, kas parakstīts, izmantojot zīmogu ar tajā ietvertu advokāta parakstu vai citā veidā attēlotu parakstu – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)Atbildētāja: Eiropas KomisijaPriekšmetsPrasība atcelt lēmumu veikt ieturējumus no prasītāja invaliditātes pabalsta summas EUR 3000 atgūšanai, kura tika samaksāta prasītājam, izpildot Civildienesta tiesas spriedumu, kuru vēlāk atcēla Eiropas Savienības Vispārējā tiesaRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.