Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 5. februára 2013 – Presset/Komisia

(vec F-25/12)1

(Verejná služba – Odmena – Diéty – Podmienka priznania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paul-Henri Presset (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Pradal, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bolo žalobcovi zamietnuté vyplatenie diét

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Presset znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.