Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 5 februari 2013 – Presset mot kommissionen

(Mål F-25/12)(1 )

(Personalmål – Lön – Dagtraktamente – Villkor för beviljande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paul-Henri Presset (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten P. Pradal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara )

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökanden dagtraktamente.

Domslut

Talan ogillas.

Paul-Henri Presset ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 138, 12.5.12, s. 36.