Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 януари 2013 г. — BO/Комисия

(Дело F-27/11)1

(Публична служба — Социално осигуряване — Поемане на разходите за транспорт, свързани с медицински услуги — Разходи за транспорт поради езикови причини)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BO (Аман, Йордания) (представители: L. Levi, M. Vandenbussche и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решенията на ответника, с които се отказва разрешение за поисканите от жалбоподателя медицински услуги в полза на неговия син, на неговата съпруга и на него самия.ДиспозитивОтменя решенията на Европейската комисия от 1 юни 2010 г., с които е отказано поемането на разходите за транспорт и за придружител на сина на BO.Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези, направени от BO.