Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. januar 2013 – BO mod Kommissionen

(Sag F-27/11) 1

(Personalesag – social sikring – godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med lægebehandling – transportudgifter af sproglige årsager)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BO (Amman, Jordan) (ved advokaterne L. Levi, M. Vandenbussche og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af de af Kommissionen trufne afgørelser om afslag på tilladelse til lægelige ydelser, som sagsøgeren har ansøgt om til sin søn, sin hustru og sig selv

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelser af 1. juni 2010 om afslag på godtgørelse af transportudgifter og udgifter til ledsagelse af BO’s søn annulleres.

Europa-Kommissionens bærer sine egne omkostninger og betaler BO’s omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 186 af 25.6.2011, s. 33.