Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 15. jaanuari 2013. aasta otsus – BO versus komisjon

(kohtuasi F-27/11)1

(Avalik teenistus – Sotsiaalkindlustus – Meditsiinilise abiga seotud transpordikulude hüvitamine – Transpordikulud keelelistel põhjustel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BO (Amman, Jordaania) (esindajad: advokaadid L. Levi, M. Vandenbussche ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada kostja otsused, millega keelduti andmast luba raviteenusteks, mida hageja taotles oma pojale, abikaasale ja endale.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 1. juuni 2010. aasta otsused, millega keelduti BO poja transpordikulude ja saatja kulude hüvitamisest.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja BO kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 186, 25.6.11, lk 33.