Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 15. janvāra spriedums – BO/Komisija

(lieta F-27/11) 1

Civildienests – Sociālais nodrošinājums – Ar medicīnisko aprūpi saistītu transporta izdevumu segšana – Transporta izdevumi ar valodu saistītu iemeslu dēļ

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BO (Ammāna, Jordānija) (pārstāvji L. Levi, M. Vandenbussche un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt atbildētājas lēmumus, ar kuriem ir atteikta atļauja saņemt medicīniskos pakalpojumus, kurus prasītājs pieprasīja savam dēlam, laulātajai un pats sevRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 1. jūnija lēmumus, ar ko atsaka segt BO dēla transporta un pavadīšanas izdevumus;Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina BO tiesāšanās izdevumus.