Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. januára 2013 – BO/Komisia

(vec F-27/11)1

(Verejná služba – Sociálne zabezpečenie – Prevzatie cestovných výdavkov spojených s lekárskou starostlivosťou – Cestovné výdavky z jazykových dôvodov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BO (Ammán, Jordánsko) (v zastúpení: L. Levi, M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutí žalovanej o odmietnutí udeliť súhlas s lekárskym vyšetrením, o ktoré žiadal žalobca pre svojho syna, manželku a sebaVýrok rozsudku1.    Rozhodnutia Európskej komisie z 1. júna 2010 o odmietnutí prevziať cestovné výdavky a výdavky na sprevádzanie syna BO sa zrušujú.2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil BO.