Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 31. jaanuari 2013. aasta otsus (Dublin Metropolitan District Court - Iirimaa eelotsusetaotlus) - Denise McDonagh versus Ryanair Ltd

(Kohtuasi C-12/11)

(Õhutransport - Määrus (EÜ) nr 261/2004 - Mõiste "erakorralised asjaolud" - Kohustus reisijaid abistada, kui lend tühistatakse "erakorraliste asjaolude" tõttu - Õhuruumi sulgemise põhjustanud vulkaanipurse - Islandil asuva vulkaani Eyjafjallajökull purse)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Dublin Metropolitan District Court

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Denise McDonagh

Kostja: Ryanair Ltd

Ese

Eelotsusetaotlus - Dublin Metropolitan District Court - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, lk 1, ELT eriväljanne 07/08, lk 10), artiklite 5 ja 9 tõlgendamine ja kehtivus - Mõiste "erakorralised asjaolud" määruse tähenduses - Ulatus - Lennu tühistamine Islandil asuva vulkaani Eyjafjallajökull purske tagajärjel Euroopa õhuruumi sulgemise tõttu

Resolutsioon

1.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91) artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et sellised asjaolud, nagu Euroopa õhuruumi osaline sulgemine Islandil asuva vulkaani Eyjafjallajökull purske tagajärjel, on "erakorralised asjaolud" selle määruse tähenduses, mis ei vabasta lennuettevõtjaid kohustusest pakkuda määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punktis b ja artiklis 9 ette nähtud hoolitsust.

2.    Määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti b ja artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui lend tühistatakse "erakorraliste asjaolude" tõttu, mille kestus on selline nagu põhikohtuasjas, tuleb nendes sätetes ette nähtud lennureisijate eest hoolitsemise kohustust täita, ilma et see mõjutaks nimetatud sätete kehtivust.

Sellegipoolest võib lennureisija selle alusel, et lennuettevõtja ei ole täitnud oma kohustust pakkuda määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punktis b ja artiklis 9 ette nähtud hoolitsust, nõuda tagasi ainult need summad, mis iga üksikjuhtumi asjaolusid arvestades näivad lennuettevõtja poolt nimetatud reisija eest hoolitsemise kohustuse täitmata jätmise korvamiseks vajalikud, asjakohased või mõistlikud, mida peab hindama siseriiklik kohus.

____________

1 - ELT C 80, 12.3.2011.