Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Dublin Metropolitan District Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Denise McDonagh kontra Ryanair Ltd

(C-12/11. sz. ügy)

(Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - A "rendkívüli körülmények" fogalma - Az utasoknak való segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettség a légi járat "rendkívüli körülmények" miatti törlése esetén - A légtér lezárását okozó vulkánkitörés - Az izlandi Eyjafjallajökull-vulkán kitörése)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Dublin Metropolitan District Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Denise McDonagh

Alperes: Ryanair Ltd

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Dublin Metropolitan District Court - A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.) 5. és 9. cikkének értelmezése és érvényessége - A rendelet értelmében vett "rendkívüli körülmények" fogalma - Hatály - Az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörése miatti európai légtérlezárások következtében törölt járat

Rendelkező rész

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az olyan körülmények, mint az Eyjafjallajökull-vulkán kitörése miatt az európai légtér egy részének lezárása, az e rendelet értelmében vett "rendkívüli körülményeknek" minősülnek, amelyek nem mentesítik a légi fuvarozókat az említett rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 9. cikke szerinti ellátási kötelezettségük alól.

A 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a légi járatnak az alapügybelihez hasonló időtartamú "rendkívüli körülmények" miatti törlése esetén teljesíteni kell az e rendelkezések szerinti, a légi utasok ellátására vonatkozó kötelezettséget, és ez nem érinti az említett rendelkezések érvényességét.

A 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 9. cikkében meghatározott ellátási kötelezettség légi fuvarozó általi be nem tartása miatti kártalanítás címén mindazonáltal csak azokat az összegeket lehet a légi utas számára megtéríteni, amelyek az egyes ügyek sajátos körülményeire tekintettel szükségesnek, megfelelőnek és ésszerűnek bizonyulnak annak érdekében, hogy pótolják az említett utas légi fuvarozó általi ellátásának elmaradását, aminek értékelése a nemzeti bíróság feladata.

____________

1 - HL C 80., 2011.3.12.