Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. února 2013 – BB v. Komise

(Věc F-17/11)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Neobnovení smlouvy na dobu určitou – Žaloba na neplatnost – Žaloba na náhradu škody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: BB (zástupce: A. Blot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované o neobnovení smlouvy žalobkyně jako smluvního zaměstnance.

Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí jednu třetinu nákladů řízení vynaložených BB.BB ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.