Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

2011. május 27.

F‑5/11. R. és F‑15/11. R. sz. egyesített ügyek

Peter Mariën

kontra

Európai Bizottság (F‑5/11. R)

és

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) (F‑15/11. R)

„Közszolgálat – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Ideiglenes intézkedések iránti kérelem – A valamely határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem okafogyottsága”

Tárgy:      Az EUMSZ 278. cikk és az EAK 157. cikk, valamint az Euratom‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 279. cikk alapján indított keresetek, amelyekben P. Mariën többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió kabuli (Afganisztán) küldöttségvezetőjének 2011. január 11‑i határozatát, amelyben felhívta, hogy hagyja el az ideiglenes szállásul szolgáló hotelszobáját, és költözzön a küldöttség személyi állománya számára újonnan épített, biztonságossá tett lakókomplexumba.

Határozat:      Nem szükséges határozni a 2011. január 11‑i határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmekről, amely határozatban az Európai Unió Kabuli (Afganisztán) Küldöttségének vezetője felhívta P. Mariënt, hogy hagyja el az ideiglenes szállásul szolgáló hotelszobáját, és költözzön a küldöttség személyi állománya számára újonnan épített, biztonságossá tett lakókomplexumba. A Közszolgálati Törvényszék az F‑5/11. R. és F‑15/11. R. sz. egyesített ügyekben előterjesztett ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket az ezt meghaladó részükben elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

1.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Olyan vitatott határozat, amely joghatásait az eljárás alatt teljesen kifejtette – Okafogyottá vált kérelem – Okafogyottság

(EUMSZ 278. cikk)

2.      Tisztviselők – Jogok és kötelezettségek – A harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőkre vonatkozó különleges és kivételes rendelkezések – Szolgálati lakás rendelkezésre bocsátása – Ottlakási kötelezettség

(Személyzeti szabályzat, X. melléklet, 5. cikk, (1) bekezdés)

1.      Ha valamely vitatott határozat az eljárás folyamán teljesen kifejti joghatásait, az ideiglenes intézkedésekről határozó bírónak nem szükséges határozni az e döntés végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelemről, így ezzel nem befolyásolja az uniós bíróság által az alapkereset tárgyában hozandó határozat tartalmát a felperes ahhoz fűződő érdekét illetően, hogy a vitatott határozatot a joghatásai kifejtésének időszakára visszamenőleges hatállyal megsemmisítsék.

(lásd a 39. és 42. pontot)

2.      A személyzeti szabályzat X. melléklete 5. cikkének (1) bekezdéséből az következik, hogy a személyi állomány tagjainak azon kötelezettsége, hogy a rendelkezésükre bocsátott lakásban lakjanak, nem függ az érintettek beleegyezésétől. Konkrétabban, ha a kötelezettséget a hatáskörrel rendelkező hatóság írja elő két vagy több meghatározott lakás közötti választás formájában, a személyi állomány tagja egyoldalúan nem kötheti általa kívánt feltételekhez vagy módosításhoz azokat a lehetőségeket, amelyek közül választani lehet.

(lásd a 40. pontot)