Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

2011. gada 27. maijā


Apvienotās lietas F‑5/11 R un F‑15/11 R


Peter Mariën

pret

Eiropas Komisiju (F‑5/11 R)

un

Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) (F‑15/11 R)

Civildienests – Pagaidu noregulējuma tiesvedība – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Tiesvedības izbeigšana attiecībā uz pieteikumu par lēmuma apturēšanu

Priekšmets      Pieteikumi, kuri iesniegti atbilstoši LESD 278. pantam un EAEKL 157. pantam, kā arī atbilstoši LESD 279. pantam, kas EAEK līgumam piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, un kuros P. Mariën lūdz tostarp apturēt Eiropas Savienības delegācijas Kabulā (Afganistānā) vadītāja 2011. gada 11. janvāra lēmumu, ar kuru viņam tika izdots rīkojums pamest viesnīcu, kurā viņš mitinās uz laiku, un pārvākties uz nesen uzbūvēto drošo delegācijas personālam paredzēto dzīvojamo kompleksu

Nolēmums Izbeigt tiesvedību par prasījumiem apturēt 2011. gada 11. janvāra lēmumu, ar kuru Eiropas Savienības delegācijas Kabulā (Afganistānā) vadītājs prasīja P. Mariën pamest viesnīcu, kurā viņš mitinās uz laiku, un pārvākties uz nesen uzbūvēto drošo delegācijas personālam paredzēto dzīvojamo kompleksu. Pārējā daļā prasījumus par pagaidu noregulējumu apvienotajās lietās F‑5/11 R un F‑15/11 R noraidīt. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

1.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – Strīdīgā lēmuma iedarbības izbeigšanās tiesvedības laikā – Pieteikums, kam zudis priekšmets – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

(LESD 278. pants)

2.      Ierēdņi – Tiesības un pienākumi – Ierēdņiem, kas iecelti darbā trešajā valstī, piemērojamie īpašie noteikumi un atkāpes – Mājokļa nodošana personas rīcībā – Pienākums tajā dzīvot

(Civildienesta noteikumu X pielikuma 5. panta 1. punkts)

1.      Ja strīdīgā lēmuma iedarbība ir izbeigusies tiesvedības laikā, pagaidu noregulējuma tiesai tiesvedība ir jāizbeidz attiecībā uz prasījumiem apturēt šo lēmumu, bet šādi neietekmējot lēmumu, kuru Savienības tiesa taisīs pamata lietā attiecībā uz prasītāja interesi panākt strīdīgā lēmuma atcelšanu ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz tā iedarbības laikposmu.

(skat. 39. un 42. punktu)

2.      No Civildienesta noteikumu X pielikuma 5. panta 1. punkta izriet, ka darbinieka pienākums dzīvot mājoklī, kas ir nodots tā rīcībā, nav atkarīgs no šīs ieinteresētās personas piekrišanas. It īpaši, lai gan pienākumu kompetentā iestāde formulē, sniedzot izvēles iespēju starp diviem vai vairākiem mājokļiem, darbinieks nevar brīvi vienpusēji izvēlēties pieejamās opcijas ar viņam vēlamiem nosacījumiem vai grozījumiem.

(skat. 40. punktu)