Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 27. mája 2011

Spojené veci F‑5/11 R a F‑15/11 R

Peter Mariën

proti

Európskej komisii (F‑5/11 R)

a

Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (F‑15/11 R)

„Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Zastavenie konania o návrhu na odklad rozhodnutia“

Predmet:      Návrhy podané podľa článku 278 ZFEÚ a článku 157 AE, ako aj článku 279 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorými P. Mariën navrhuje najmä odklad výkonu rozhodnutia vedúceho delegácie EÚ v Kábule (Afganistan) z 11. januára 2011, ktorým bol vyzvaný opustiť hotel, v ktorom bol provizórne ubytovaný, a presťahovať sa do zabezpečeného obytného komplexu nedávno zariadeného pre zamestnancov delegácie

Rozhodnutie:      O návrhoch smerujúcich na odklad výkonu rozhodnutia z 11. januára 2011, ktorým vedúci delegácie EÚ v Kábule (Afganistan) vyzval P. Mariëna, aby opustil hotel, v ktorom bol provizórne ubytovaný, a presťahoval sa do zabezpečeného obytného komplexu nedávno zariadeného pre zamestnancov delegácie, nie je potrebné rozhodnúť. Vo zvyšnej časti sa návrhy na predbežné opatrenie v spojených veciach F‑5/11 R a F‑15/11 R zamietajú. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

1.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – Vyčerpanie účinkov sporného rozhodnutia v priebehu konania – Návrh, ktorý sa stal bezpredmetným – Zastavenie konania

(Článok 278 ZFEÚ)

2.      Úradníci – Práva a povinnosti – Osobitné ustanovenia a výnimky uplatniteľné na úradníkov pôsobiacich v tretej krajine – Poskytnutie služobného ubytovania – Povinnosť v ňom bývať

(Služobný poriadok úradníkov, príloha X článok 5 ods. 1)

1.      Pokiaľ sa účinky sporného rozhodnutia vyčerpali v priebehu konania, nie je potrebné, aby súd rozhodujúci o predbežnom opatrení rozhodol o návrhoch na odklad výkonu tohto rozhodnutia, bez toho, aby sa tým prejudikovalo rozhodnutie, ktoré prijme súd Únie o žalobe v hlavnom konaní, pokiaľ ide o záujem žalobcu domáhať sa zrušenia sporného rozhodnutia so spätným účinkom za obdobie, v priebehu ktorého rozvíjalo svoje účinky.

(pozri body 39 – 42)

2.      Z článku 5 ods. 1 prílohy X služobného poriadku vyplýva, že povinnosť zamestnanca využívať ubytovanie, ktoré mu bolo poskytnuté, nie je podmienená súhlasom dotknutej osoby. Najmä pokiaľ je povinnosť formulovaná príslušným orgánom ako voľba medzi dvoma alebo viacerými určitými ubytovaniami, nemôže zamestnanec disponibilné možnosti jednostranne doplniť o podmienky alebo zmeny, ktoré si praje.

(pozri bod 40)