Language of document : ECLI:EU:F:2011:121

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

19. juli 2011

Sag F-31/07 RENV

Françoise Putterie

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorunder Françoise Putterie har nedlagt påstand om annullation af sin karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005, for så vidt som det i denne rapport, og særligt rubrik 6.5 »Kvalifikationer«, ikke anerkendes, at sagsøgeren har potentiale til at udføre opgaver omfattet af kategori B*.

Udfald: Sag F-31/07 RENV, Putterie mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Parterne bærer sagens omkostninger i overensstemmelse med det forlig, der er indgået mellem dem.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – sletning af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)