Language of document : ECLI:EU:F:2011:121

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

19 päivänä heinäkuuta 2011

Asia F-31/07 RENV

Françoise Putterie

vastaan

Euroopan komissio

Sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Françoise Putterie vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan hänestä ajanjaksolta 1.1–31.12.2005 laaditun urakehitystä koskevan kertomuksen siltä osin kuin tässä kertomuksessa ja erityisesti sen kohdassa 6.5 ”Kyvykkyys” ei katsota, että hänellä on kykyjä toimia ura-alueeseen B kuuluvissa tehtävissä.

Ratkaisu: Asia F‑31/07 RENV, Putterie vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sopimuksen mukaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)