Language of document : ECLI:EU:F:2011:121

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE


19 iulie 2011


Cauza F‑31/07 RENV


Françoise Putterie

împotriva

Comisiei Europene

„Soluționare pe cale amiabilă – Radiere”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Putterie solicită anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, în măsura în care acest raport, în special rubrica 6.5, „Potențial”, nu recunoaște potențialul său de a exercita atribuții din categoria B*

Decizia:      Radiază cauza F‑31/07 RENV, Putterie/Comisia, din registrul Tribunalului. Părțile suportă cheltuielile de judecată potrivit acordului intervenit între ele.

Sumar

Funcționari – Acțiune – Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice – Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art.69)