Language of document : ECLI:EU:F:2011:121

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 19. julija 2011

Zadeva F‑31/07 RENV

Françoise Putterie

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero F. Putterie predlaga razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2005 v delu, v katerem z navedenim poročilom, zlasti rubriko 6.5 „Potencial“, ni priznan njen potencial za opravljanje nalog iz kategorije B*.

Odločitev:      Zadeva Putterie proti Komisiji (F‑31/07 RENV) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranki nosita stroške v skladu z medsebojnim dogovorom.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)