Language of document : ECLI:EU:F:2011:38

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

13. dubna 2011

Věc F‑29/09 REV

Giorgio Lebedef a Trevor Jones

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Obnova řízení – Nová skutečnost – Neexistence – Nepřípustnost“

Předmět: Návrh, kterým G. Lebedef a T. Jones žádají obnovu řízení, ve kterém byl vydán rozsudek Soudu ze dne 30. září 2010, Lebedef a Jones v. Komise (F‑29/09).

Rozhodnutí: Návrh na obnovu řízení se odmítá pro nepřípustnost. Navrhovatelé ponesou veškeré náklady řízení. Rada Evropské unie, vedlejší účastnice na podporu návrhových žádání Komise, ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Řízení – Obnova řízení – Podmínky přípustnosti návrhu – Nová skutečnost – Pojem

(Statut Soudního dvora, článek 44)

2.      Řízení – Obnova řízení – Podmínky přípustnosti návrhu – Nová skutečnost – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, čl. 44 první pododstavec; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 119 odst. 2)

1.      Z článku 44 prvního pododstavce statutu Soudního dvora vyplývá, že návrh na obnovu řízení musí vycházet ze zjištění nové skutečnosti nebo nových skutečností, jež nastaly před vynesením daného rozsudku, ale nebyly známy Soudu ani účastníku řízení, který o obnovu žádá, a jsou pro obsah rozsudku rozhodné. V souladu s druhým pododstavcem tohoto článku může soud, kterému byl návrh předložen, zkoumat věc meritorně pouze za předpokladu, že uvede existenci nové skutečnosti, přizná jí význam umožňující zahájení obnoveného řízení a prohlásí proto žádost za přípustnou.

(viz bod 22)

2.      V případě návrhu na obnovu řízení proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu podle čl. 44 prvního pododstavce statutu Soudního dvora a čl. 119 odst. 2 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu je na navrhovateli obnovy řízení, aby prokázal, že skutečnosti, jež nastaly před vynesením rozsudku a které podle něj odůvodňují obnovu řízení, zjistil až po jeho vynesení.

(viz bod 24)