Language of document : ECLI:EU:F:2011:38

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 13 d.

Byla F‑29/09 REV

Giorgio Lebedef ir Trevor Jones

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sprendimo peržiūrėjimas – Naujas faktas – Nebuvimas – Nepriimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, kuriuo G. Lebedef ir T. Jones prašo peržiūrėti 2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo sprendimą Lebedef ir Jones prieš Komisiją (F‑29/09).

Sprendimas: Atmesti prašymą peržiūrėti sprendimą kaip nepriimtiną. Ieškovai padengia visas bylinėjimosi išlaidas. Europos Sąjungos Taryba, palaikyti Komisijos reikalavimus įstojusi į bylą šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Sprendimo peržiūrėjimas – Prašymo priimtinumo sąlygos – Naujas faktas – Sąvoka

(Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnis)

2.      Procesas – Sprendimo peržiūrėjimas – Prašymo priimtinumo sąlygos – Naujas faktas – Įrodinėjimo pareiga

(Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnio pirma pastraipa; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 119 straipsnio 2 dalis)

1.      Pagal Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnio pirmą pastraipą prašymas peržiūrėti priimtą sprendimą turi būti grindžiamas tuo, kad buvo nustatytas vienas ar keli iki nagrinėjamo sprendimo paskelbimo įvykę faktai, kurie nebuvo žinomi nei Teismui, nei bylos šaliai, reikalaujančiai peržiūrėti sprendimą, ir kurie gali būti laikomi lemiamu veiksniu sprendimo turiniui. Pagal šio straipsnio antrą pastraipą Teismas, kuriam pateiktas prašymas peržiūrėti sprendimą, gali nagrinėti bylą iš esmės tik jei konstatuoja naujo fakto buvimą, pripažįsta, jog tas faktas yra tokio pobūdžio, kad bylą galima nagrinėti iš naujo, ir paskelbia, kad tuo pagrindu prašymas yra priimtinas.

(žr. 22 punktą)

2.      Vykstant prašymo peržiūrėti Tarnautojų teismo sprendimą pagal Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnio pirmą pastraipą ir Tarnautojų teismo procedūros reglamento 119 straipsnio 2 dalį nagrinėjimo procedūrai prašymą peržiūrėti sprendimą pateikusi šalis turi įrodyti, kad apie faktus, kurie įvyko iki sprendimo paskelbimo ir kurie, kaip ji mano, pateisina sprendimo peržiūrėjimą, ji sužinojo tik po sprendimo paskelbimo.

(žr. 24 punktą)