Language of document : ECLI:EU:F:2011:30

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU
SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

31. března 2011

Věc F‑23/07 RENV‑RX

M

v.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

„Smírné narovnání z podnětu Soudu – Vyškrtnutí “

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M domáhá, aby bylo jednak zrušeno rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) ze dne 25. října 2006, kterým byla zamítnuta jeho žádost směřující ke svolání výboru pro otázky invalidity, a aby bylo EMEA uloženo zaplatit mu náhradu škody

Rozhodnutí: Věc F‑23/07 RENV‑RX je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. EMEA zaplatí žalobci částku ve výši 3 000 eur. EMEA ponese veškeré náklady řízení ve věcech F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX a F‑23/07 RENV‑RX.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)