Language of document : ECLI:EU:F:2011:30

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

31 päivänä maaliskuuta 2011

Asia F-23/07 RENV-RX

M

vastaan

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa M vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan Euroopan lääkeviraston (EMA) 25.10.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa työkyvyttömyyslautakunnan asettamisesta, ja toisaalta velvoittamaan EMA:n maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Asia F‑23/07 RENV-RX poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. EMA maksaa kantajalle 3000 euron suuruisen summan. EMA vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista asioissa F 23/07, T 12/08 P, T‑12/08 P RENV-RX ja F‑23/07 RENV‑RX.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)