Language of document : ECLI:EU:F:2011:30

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

31 maart 2011

Zaak F‑23/07 RENV-RX

M

tegen

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

„Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarbij M vraagt om nietigverklaring van het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van 25 oktober 2006 tot afwijzing van zijn verzoek om instelling van een invaliditeitscommissie en om veroordeling van het EMA tot betaling van schadevergoeding aan hem.

Beslissing: Zaak F‑23/07 RENV‑RX wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Het EMA zal verzoeker het bedrag van 3 000 EUR betalen. Het EMA zal alle kosten betalen van de procedures in de zaken F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX en F‑23/07 RENV‑RX.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil op initiatief van Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)