Language of document : ECLI:EU:F:2011:30

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 31. marca 2011

Zadeva F‑23/07 RENV‑RX

M

proti

Evropski agenciji za zdravila (EMA)

„Sporazumna rešitev spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero M predlaga, po eni strani, razglasitev ničnosti odločbe Evropske agencije za zdravila (EMA) z dne 25. oktobra 2006 o zavrnitvi njegovega predloga za sklic invalidske komisije in, po drugi strani, naložitev agenciji EMA, naj mu plača odškodnino.

Odločitev:      Zadeva F‑23/07 RENV‑RX se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Agencija EMA tožeči stranki plača znesek 3000 EUR. Agencija EMA nosi vse stroške v postopkih F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX in F‑23/07 RENV‑RX.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)