Language of document : ECLI:EU:F:2011:30

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 31 mars 2011

Mål F-23/07 RENV-RX

M

mot

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken M har yrkat dels ogiltigförklaring av Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) beslut av den 25 oktober 2006 att avslå ansökan om att en invaliditetskommitté ska tillsättas, och dels att EMA ska förpliktas att utge skadestånd till sökanden.

Avgörande: Mål F‑23/07 RENV‑RX avskrivs. EMA ska erlägga beloppet 3 000 euro till sökanden. EMA ska ersätta rättegångskostnaderna i mål F-23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV-RX och F-23/07 RENV-RX.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)