Language of document :

Žaloba podaná dne 14. prosince 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-149/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení měsíčního vymáhání částky 500 eur srážené z invalidního důchodu žalobce za měsíce duben až červen 2012

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí uvedené ve výpisu důchodu žalobce a týkající se měsíce duben 2012, o snížení invalidního důchodu, na který má žalobce právo za předchozí měsíc, o 500 euro;

zrušit rozhodnutí uvedené ve výpisu důchodu žalobce a týkající se měsíce květen 2012, o snížení invalidního důchodu, na který má žalobce právo za předchozí měsíc, o 500 euro

zrušit rozhodnutí uvedené ve výpisu důchodu žalobce a týkající se měsíce červen 2012, o snížení invalidního důchodu, na který má žalobce právo za předchozí měsíc, o 500 eurozrušit rozhodnutí o zamítnutí stížností podaných proti výše uvedeným rozhodnutím;uložit žalované povinnost zaplatit žalobci tyto částky: 500 euro a úroky z této částky ve výši 10% ročně s roční kapitalizací od 1. května 2012 do dne úplného zaplacení, 500 euro a úroky z této částky ve výši 10% ročně s roční kapitalizací od 1. června 2012 do dne úplného zaplacení, 500 euro a úroky z této částky ve výši 10% ročně s roční kapitalizací od 1. července 2012 do dne úplného zaplacení;uložit žalované náhradu nákladů řízen

í.